Blog

Barn

Mange smerter og plager som setter seg når vi er voksne og ferdig utvokst, kan ha startet så tidlig som under svangerskap og fødsel. Graviditet og fødsel er en stor påkjenning for kroppen til barnet. Det er derfor viktig å oppdage problemer på et tidlig stadium. Dersom forsteret har liten plass i livmoren (som under seteleie), og ved bruk av hjelpemidler under fødselen (f.eks tang, vakuum, keisersnitt) kan dette forårsake små låsninger i ryggsøylen hos den nyfødte som ikke nødvendigvis trenger å gi noen symptomer der og da. Selv naturlige fødsler kan skape små låsninger i ryggsøylen og videre påvirke utviklingen av barnets nerve-,muskel og skjelettsystem.

Symptomer på forstyrrelser i nerve,-muskel- og skjelettsystemet hos barn kan være;

 • Søvnløshet
 • Kolikk og kolikksymptomer
 • Problemer med å løfte hodet liggende på magen
 • Urolighet, problemer med å falle til ro
 • Nedsatt rotasjon i nakken (skeiv nakke, asymmetri i hodeform)
 • Ammeproblemer, sugevansker
 • Søvnforstyrrelser
 • Tilbakevennende infeksjoner (som f.eks. ørebetennelse)
 • Motoriske problemer
 • KISS/KIDD problematikk
 • Innover/ utover rotert gange
 • Mage- og tarmproblemer
 • Voksesmerter
 • Sengevæting/Enurese
 • Gange på tærne

Våre kiropraktorer tilstreber alltid å gjøre barnets opplevelse hos kiropraktiren positiv. De mindre barna blir gjerne justert på magen til mor eller far for å gi den nødvendige trygghetsfølelsen.

Behandlingen av barnet vil variere i tid, noen opplever gode resultater etter ett par besøk, mens andre krever oppfølging over noe lengre tid for å se forbedringer avhengig av årsak og symptomer.

Stiv nakke

Design uten tittel(2)
Stiv nakke

 

Hvert år opplever mellom 30-50% av den generelle befolkningen nakkesmerter, og er den fjerde største årsaken til sykefravær, bak korsryggplager og psykiske plager.

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Dette er en av årsakene til at det er vanskelig å finne ut av nøyaktig hva som er årsaken til nakkesmertene; de er som regel multifraktorielle. Finmekanikken i nakken består av et samspill mellom ledd, de store musklene, og store deler av nervesystemet. Vi er helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

En stor gruppe som kommer til behandling Kiropraktor Hetland med nakkeproblemer, har akutte nakkesmerter eller nakkekink. En relativt stor gruppe opplever kroniske nakkeplager, og selv om det kan være mange årsaker til disse plagene, er de vanligste; tidligere traumer, arvelig betinget, og holdningsrelaterte symptomer i form av stress på jobb og dårlige arbeidsstillinger. Ettersom nakkeplager ofte ikke fører til like store problemer med hverdagen som korsryggsplager, er det vanlig at man går med smertene over lang tid før man oppsøker hjelp.

Våre Kiropraktorer  har kompetansen som skal til for å diagnostisere og behandle de fleste nakkeproblemer. Som autorisert helsepersonell og fungerende primærkontakt på muskel- og skjelettplager, vil en kiropraktor alltid gå gjennom en grundig samtale med deg for å kartlegge mulig årsak og symptombilde. Påfølgende undersøkelse inkluderer en rekke tester for å bekrefte hypoteser og diagnostisere plagens primærårsak, og for å utelukke alvorligere patologier som trenger oppfølging fra fastlege eller spesialist. I samråd med deg legger vi en plan for behandling og gir deg tips for hvordan du kan hjelpe kroppen din å komme raskest mulig tilbake i god funksjonalitet.

Brystrygg

Smerter i øvre del av ryggen mellom skulderbladene rammer svært mange av oss. Dette er kanskje ikke så rart når vi tenker på alt kontorarbeid som utføres i høyt tempo med runde skuldre, fremoverbøyd hode til telefon og nettbrett og anspente armer. Brystryggsmerter sprer seg ofte opp til nakken, ut i skuldre og armer eller frem til brystet, og kan ha mange årsaker. De vanligste årsakene til smerter i brystryggen er relatert til bevegelse, eller mangel på sådann, spesielt at man blir sittende over lang tid.

 

 

Hodepine

Det er utallige former av hodepine og migrene, og årsakene er like mange. Felles for alle typene er at vi vil bli kvitt plagene så fort som mulig. Dette har ført til at det finnes mange medisiner for å dempe symptomene. Dette er bra, men fjerner ikke årsaken nødvendigvis.

Årsak til hodepine kan være at nakke og/eller ryggvirvler ikke klarer å støtte hodet på en tilstrekkelig måte, de har redusert bevegelighet og skaper økt belastning på muskler, nervebaner og blodforsyningen til hodet.

Vi hos Kiropraktor Hetland vil undersøke om det er deler av ryggsøylen din som ikke beveger seg slik den skal.

Hvis årsaken til hodepinen din kommer fra nakke/rygg vil vi ved å normalisere og optimalisere ryggradens funksjon, gjøre at kroppen setter igang riktig reparasjonsprosesser, og dermed eliminere årsaken til hodepinen. I tillegg til dette vil vi gå inn på andre faktorer som kosthold, stress, trening og restitusjon som alle kan være en medvirkende årsak.

Urolig baby / Kolikk

Design uten tittel.jpg
Kolikk

Spedbarnskolikk kjennetegnes av gråt som varer i flere timer daglig hos et ellers friskt barn.

Babyer som har kolikk er ikke syke, men de gråter mye lengre enn babyer vanligvis gjør. Kolikk starter ofte når barnet er noen uker gammel og stopper ved 3–4 måneders alder. Gråtetoktene varer i minst 3 timer daglig i minimum 3 dager i uken, over en periode på minst tre uker. Ingen vet sikkert hva som er årsaken til kolikk.

Forskere har lansert flere forslag til hva som kan utløse kolikk, men de er ikke sikre. Her er noen eksempler:

 • Hvis mor røyker under svangerskapet og etter fødsel er det dobbelt så stor sjanse for at barnet får kolikk.
 • Hvis barnet svelger mye luft under mating med tåteflaske kan hullet i flaskesmokken være for stort.
 • Sjokolade, meieriprodukter, noen typer frukt og grønnsaker, sterk mat, koffeinholdige drikker som f.eks kaffe, te og cola mistenkes å gi kolikk dersom mor spiser dette.

Er du bekymret for barnet ditt, bør du oppsøke lege. Legen kan gjøre undersøkelser om gråtingen skyldes andre årsaker enn kolikk. Du bør også oppsøke lege hvis barnet har feber, kraftige brekninger, diaré, eller blod i avføringen eller hvis gråtemønsteret endrer seg plutselig.

Symptomer

Symptomer på kolikk:

 • Babyen begynner ofte å gråte plutselig en høyfrekvent gråt, og ingenting du gjør ser ut til å hjelpe.
 • Gråten begynner ofte på ettermiddagen eller kvelden
 • Babyen trekker gjerne beina opp under seg under gråt
 • Babyen knyter gjerne hendene
 • Babyen blir ofte rød i ansiktet
 • Gråtingen kan vare lenge selv om man prøver å trøste.
 • Gråten kan ofte slippe taket når babyen er utmattet eller når han/hun har fått prompet eller rapet

Noen ganger gråter babyer av andre årsaker enn kolikk, som for eksempel en våt bleie, at barnet er sultent, har smerter eller er for varmt eller for kald.

Behandling hos Kiropraktor

Når kiropraktoren behandler kolikk er det feilfunksjoner i nakke og rygg vi behandler. Selve behandlingen av spedbarn er svært skånsom og vi bruker svært lette trykk og tøyninger. Barnet føler naturligvis en trygghet hos sine nære og selve justeringen foregår ofte på mors ellers fars mage. Trykket vi bruker under behandling av spedbarn er ikke hardere enn man komfortabelt selv kan ta på sitt eget øyeeple. Selve prinsippet bak behandlingen er det samme som ved behandling av voksne ; å få ledd og muskler til å fungere optimalt, men teknikkene er tilpasset barnets alder. De fleste spedbarn er svært tilfreds under behandlingen.

Mange barn med kolikksmerter har svært god effekt av kiropraktisk behandling. Kiropraktorene hos Kiropraktor Hetland har lang erfaring i å behandle barn med kolikk og smerter og behandler denne type problematikk daglig.

Svangerskap

Design uten tittel-kopi 2.jpg
Svangerskap

Kroppen forandrer seg mye i svangerskapet og det skjer store forandringer på kort tid.   Den voksende magen og økte vekten fører til at korsryggen får økt svai og stabiliteten i bekkenet svekkes. I tillegg opplever kroppen hormonelle forandringer for å klargjøre kroppen til fødselen. Disse faktorene kan være med på å gjøre deg mer utsatt for muskel-skjelettplager i svangerskapet. I denne perioden er derfor kroppen avhengig av en sterk muskulatur og god funksjon i hele ryggsøylen for å best mulig takle forandringene.

Forskning viser at førstegangsfødende som får kiropraktorbehandling under graviditet opplever 24 % raskere fødsel og andregangsfødende så mye som 39%. Videre viser forskning at så mange som 84% av gravide pasienter med korsryggsmerter opplever lindring kiropraktorbehandling.

Rundt 50% av gravide har kombinerte korsrygg/bekkensmerter, mens 20% har kun bekkensmerter/bekkenløsning. Grunnet oppsamling av veske i kroppen i svangerskapet, vil noen få også oppleve ubehag i armer og ben/føtter. Noen ganger kan plagene bli så ille at det går utover generell allmenntilstand og det blir for noe vanskeligere å holde seg i jobb i løpet av svangerskapet.

De vanligste plagene under svangerskap som oppsøker oss hos Kiropraktor Hetland er bekkensmerter/bekkenløsning, stiv nakke, korsryggsmerter, utolige bein og hodepine. Mange gravide opplever også å få et lavere energinivå og oppsøker Kiropraktorer for å optimalisere kroppen gjennom en justering for å frigjøre de viktige nervebanene og forberede kroppen på den viktige jobben som utføres og er i vente ved en fødsel.

Kiropraktor Hetland gir deg skånsom men effektful behandling under svangerskapet og har benker som kan justeres slik at magen ikke blir lagt under press. Kiropraktorene våre kan også henvise videre til spesialister og sykemelde om nødvendig.

Etter fødselen kan det også være hensiktsmessig å komme inn for sjekk av både deg og din nyfødte. Fødselen er noe av det mest omfattende fysiske påkjenningen man går igjennom og det er ikke uvanlig at mor og baby kan få utfordringer i ettertid. Ved å få fanget dette opp tidlig vil gjøre det lettere for begge i tiden framover.

Kiropraktor Thomas Hetland har lang erfaring fra justering av gravide og kan følge deg tett gjennom hele svangerskapet. Han vil forklare de fysiologiske endringene som skjer både under og etter graviditeten, og veilede deg med tiltak du kan gjøre for å forhindre at disse endringene fører til langvarige plager.